Olívia je pozitívna skeptička a lektorka rozvíjajúca vlastný koncept „Future skills" - Zručnosti budúCNOSTI vo vlastnej vzdelávacej agentúre Olinclusive. Tento progresívny vzdelávací koncept sa vyučuje na Ekonomickej univerzite ako akreditovaný predmet, ktorý pomáha pripraviť budúcich lídrov pre prax. Mozgové závity ponamáhala stovkám klientov na Slovensku i v zahraničí, spomenúc aspoň zopár – Lenovo, PWC, Allianz, Dell, IBM, Kronospan, Swiss RE, DCC Denmark, Amcham. Olívia čerpá poznatky z neurobiológie, evolučnej biológie a behaviorálnych vied, skrátka mäkké zručnosti podložené tvrdými dátami.

Olívia nemá rada stereotyp a obzvlášť ten v myslení. Vysvetlí vám, prečo je fajn narúšať zaužívané pravidlá, spochybňovať autority, status quo či vaše skalopevné presvedčenia. Za svoje snaženie bola tento rok ovenčená prestížnym titulom LEKTOR ROKA s rekordným počtom 21 nominácií.

V rámci Creative Academy vám Olívia zo svojej kolekcie Future skills porozpráva o kreativite a zmene pohľadom neurovedy. Budete mať možnosť otestovať vaše negociačné a presviedčacie schopnosti, sociálnu inteligenciu a nazrieme i za oponu rozhodovacieho procesu a odhalíme jeho chybovosť. Namiesto neotrasiteľnej viery vo vlastnú pravdu a neoblomného sebavedomia, s Olíviou oslávime pochybnosť a intelektuálnu pokoru.

Kurz Creative Academy 2020

Termín: od 3.10.2020

Cena: 390€

Prihlásiť sa

Made by

© 2019 creativeacademy.sk, All rights reserved.