Lektor predmetu:

OLÍVIA HURBANOVÁ

Komunikačné zručnosti

Zobraziť profil

Predmet Komunikačné zručnosti možno znie veľmi banálne a otrepane, no na banality a klišé prístupy však rýchlo zabudnite! Spoločnými silami budeme hľadať odpoveď na otázku, kto vlastne sme a čo o sebe chceme komunikovať smerom von. Najbanálnejšia a najzložitejšia otázka zároveň nájde svoju odpoveď na prvom workshope s názvom Osobná značka. Viete o tom, že najväčšiu silu v našej komunikácii nenesú slová?

Žiadne blá blá blá, na druhom workshope Neverbálnej komunikácie objavíme, ako funguje náš mozog a ako používať svoje telo spôsobom, ktorý život urobí krajším nielen nám, ale i ľuďom v našom okolí. Na neverbálnu komunikáciu plynulo nadviaže workshop Charizma, kde túto sociálnu zručnosť budeme spoločne cibriť. Áno, aj charizme sa dá naučiť! Od osobného čara ku kritickému mysleniu, tréning Argumentačnej logiky vás naučí vyznať sa v spleti informácií, formulovať svoje myšlienky logicky a jasne, či rešpektovať iný názor. To však nestačí, koncept kritického myslenia prepojíme s Nenásilnou komunikáciou a vo vašich rukách sa tak ocitne jeden z najmocnejších nástrojov, z ktorého budete profitovať vo všetkých oblastiach svojho života. A pomaličky ideme do finale – predmet komunikačné zručnosti takmer uzavrieme workshopom Spontánna komunikácia, kde si len tak pokecáme a otestujeme vaše schopnosti komunikovať kdekoľvek, s kýmkoľvek a na akúkoľvek tému.

Ako však urobiť z ustrice perlu? To sa dozviete na workshope Biznis etiketa, kde si potvrdíme, že staré známe ,,iný kraj, iný mrav” naozaj platí. Spoločne budeme manažovať emócie a krotiť nesprávne návyky pri komunikácii s biznis partnermi. Čerešnička na torte spolu s prizvaným hosťom, uznávaným odborníkom na etiketu, uzavrie predmet Komunikačné zručnosti. Už sa nás neviete dočkať, však? Ani my vás!

Kurz Creative Academy 2020

Termín: od 3.10.2020

Cena: 390€

Prihlásiť sa

Made by

© 2019 creativeacademy.sk, All rights reserved.